Olimpiada Filozoficzna – Jak wygląda etap szkolny?

olimpiada filozoficzna etap szkolny

Znamy już tematy prac pisemnych na etap szkolny XXXII Olimpiady Filozoficznej. W oczekiwaniu na sugestie bibliograficzne, przyjrzyjmy się wymaganiom, które Olimpiada Filozoficzna stawia przed uczestnikami.

Forma etapu szkolnego

Zawody pierwszego stopnia (etap szkolny) polegają na wyborze i opracowaniu jednego z tematów, które co roku podawane są w Programie Olimpiady Filozoficznej. Tematy są dobrane w taki sposób, aby odnosić się do wąskich zagadnień z konkretnych dziedzin filozofii oraz aby stymulować samodzielne i nieszablonowe ujęcie danego zagadnienia. Zachęcamy do przeczytania tekstu na temat tegorocznej selekcji tematów na naszym blogu.

Uczestnicy mają za zadanie napisanie jednej obszernej pracy pisemnej. Program Olimpiady Filozoficznej przewiduje na to 3 miesiące – od września do końca listopada. Forma pracy nie jest narzucona, uczestnicy mogą napisać pracę między innymi w formie eseju filozoficznego bądź dialogu. Celem pracy jest eksploracja oraz własne ujęcie wybranego tematu.

Jak napisać świetną pracę pisemną?

Praca pisemna ma przede wszystkim akcentować poglądy autora. Jednak dobry esej filozoficzny nie jest wyłącznie manifestacją własnych przekonań. Oto cztery aspekty, które tworzą najlepsze prace pisemne.

1. Przedstawienie tematu

Zanim wyrazi się swoje zdanie na konkretny temat, należy go najpierw dobrze przedstawić. Wydaje się to dość oczywiste, jednak nie wszystkie prace filozoficzne posiadają rzetelną ekspozycję danego problemu. Nie jest sztuką encyklopedycznie streścić wszystkie możliwe poglądy bądź opisać wszystkie nurty filozoficzne, które podejmowały ten sam temat. Mimo iż, Olimpiada Filozoficzna dopuszcza dość długie prace, które mogą liczyć aż 20 stron, streszczenia historii danego poglądu nie są przyjemne w czytaniu, szczególnie gdy oceniający pracę filozofowie są z nimi zaznajomieni. Ekspozycja tematu powinna być rzeczowa, sproblematyzowana i naprowadzająca czytelnika na własny punkt widzenia. Ważna jest pojedyncza myśl, spajająca każdy z elementów pracy. Dzięki temu praca pisemna jako indywidulna wypowiedź, stanie się dynamiczna i zrozumiała dla czytelników.

2. Umiejętności wykorzystania wiedzy filozoficznej

Zarówno w ekspozycji jak i w części argumentacyjnej pracy, nie należy zapominać o kompetentnym stosowaniu terminologii filozoficznej. Z początku może ona się wydawać przytłaczająca. Część uczestników Olimpiady Filozoficznej unika stosowania technicznych i zaawansowanych terminów używanych w dziedzinie. Z kolei inni wrzucają trudne pojęcia na każdym kroku, aby zaimponować odbiorcom swoją erudycją. Oba podejścia należy wypośrodkować. Praca filozoficzna przede wszystkim powinna być napisana własnymi słowami, a każde z filozoficznych pojęć powinno być wyjaśnione i użyte ze starannością.

3. Argumentacja

Uzasadnienie własnego stanowiska stanowi centralny punkt pracy pisemnej na etapie szkolnym. Dobry argument jest znakiem intelektualnego etosu, który nie pozostawia opinii bez jak najlepszego możliwego uzasadnienia. Wchodząc w dialog na wybrany temat nie można przejść obojętnie obok ludzi i pozycji bronionych do tej pory. Jednak, żeby zaznaczyć swoją obecność w intelektualnej wymianie zdań, należy zrobić wszystko, żeby jak najlepiej uzasadnić swoje zdanie. Należy argumentować za swoim stanowiskiem tak, żeby przekonać swoich odbiorców, ale również, żeby przekonać samego siebie. Otóż wiele poglądów może ulec drastycznej modyfikacji, gdy zacznie się rozważać ich podstawy.


4. Kompozycja i oryginalność ujęcia

Oryginalność ujęcia jest dla wielu problematycznym wymaganiem. Po zapoznaniu się z obszerną literaturą narosłą wokół opracowywanego tematu, można odnieść wrażenie, że nie da się powiedzieć nic nowego. Oczywiście to nieprawda! Oryginalność można mierzyć na wiele sposobów. Na tym etapie nikt nie wymaga od Ciebie przewrotu kopernikańskiego! (Mimo fajnej nazwy, takie przewroty bardzo często w historii filozofii nie są zbyt widowiskowe) Wielką sztuką jest również powiedzieć coś powszechnie znanego, ale ukazać to w świetle zupełnie nowego argumentu, bądź uderzyć językową świeżością w swojej odpowiedzi na pytanie.

Jak przygotujesz się z nami do etapu szkolnego?

Dobrze pamiętamy, jak to jest stawiać pierwsze kroki w dyscyplinie, z którą nie miało się do tej pory styczności. Złożoność pracy pisemnej może wydawać się dość przytłaczająca na pierwszy rzut oka. Jednak wraz z systematycznym podejściem do sprawy oraz kompetentnym wsparciem, pisanie pracy stanie się dla Ciebie niezapomnianą intelektualną przygodą. Korzystając z naszego osobistego doświadczenia chcemy zaoferować całościowe wsparcie w przygotowaniu pracy pisemnej na etap szkolny w ramach naszego programu przygotowawczego do Olimpiady Filozoficznej.

Pomożemy w wyborze tematu oraz jego opracowaniu. Podsuniemy Ci dostępne materiały, z których będziesz mógł skorzystać pisząc prace oraz nauczymy Cię, gdzie szukać literatury przedmiotu. Możesz również liczyć na kilkukrotne sprawdzenie pracy przez nas Twojej pracy pod kątem kryteriów Olimpiady Filozoficznej.

Już na pierwszym etapie pomożemy przygotować Twoją pracę pod skuteczną obronę na etapie centralnym. Z nami możesz mierzyć wysoko!