Program

Olimpiada Filozoficzna wymaga wykształcenia warsztatu filozoficznych umiejętności oraz szczegółowego zapoznania się z historią filozofii. Nasz program adresuje wszytkie punkty programu, który stawia przed uczestnikami Olimpiada Filozoficzna. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Jak przygotujemy Cię do Olimpiady Filozoficznej?

Głównym celem naszego kursu jest kompleksowe przygotowanie do każdego z etapów Olimpiady Filozoficznej poprzez cotygodniowe zajęcia. Program jest inspirowany naszym osobistym doświadczeniem w Olimpiadzie Filozoficznej oraz praktykami z najlepszych uniwersytetów na świecie. Zajęcia adresują wszystkie wymagania szczegółowe opisane na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej z każdym z prowadzących. Taka forma daje możliwość czerpania z osobistego doświadczenia każdego z nas. Każdy z nas będzie uczył tematów, które zna najlepiej lub specjalizuje się w nich na studiach.

Głównym elementem zajęć jest bezpośrednia konfrontacja z omawianymi problemami filozoficznymi poprzez analizę fragmentów tekstów filozoficznych oraz dyskusję. Szczegółowa struktura zajęć jest dostosowana do poszczególnych zagadnień

Nie musisz martwić się o szukanie materiałów do przygotowań. Otrzymasz od nas dostęp do bazy ze wszystkimi potrzebnymi materiałami: podręcznikami, tekstami źródłowymi, opracowaniami, notatkami z zajęć. Z nami nie musisz tracić czasu na żmudne poszukiwania trudno dostępnej literatury.

Sprawdzisz swoją wiedzę za pomocą próbnych testów naszego autorstwa. Poza zadaniami stylizowanymi na pytania testowe z etapu rejonowego, otrzymasz pytania otwarte, które pomogą kształcić umiejętność pisania esejów. Twoje odpowiedzi i wszystkie próbne prace opatrzymy szczegółowym feedbackiem.

Cele szczegółowe programu

Olimpiada Filozoficzna stawia szereg wymagań dla uczestników. Wszystkie z nich są adresowane w naszym programie przygotowawczym.

 • Przygotowanie pracy pisemnej na etapie szkolnym

  Pierwszy etap wymaga napisania pracy na jeden z podanych tematów. Praca daje możliwość poważnej partycypacji w dialogu jaki filozofowie od wieków toczą w obrębie danego zagadnienia. W ramach oferowanych przez nas zajęć zaplanowaliśmy wprowadzenie do techniki pisania prac filozoficznych, które pomoże w przezwyciężaniu blokady autorskiej i pozwoli uniknąć podstawowych błędów. Przeznaczyliśmy również czas na pomoc w wyborze tematu pracy oraz w poszukiwaniu i wykorzystywaniu literatury przedmiotu.

  Dodatkowo oferujemy szczegółowe sprawdzenie pierwszej jak i ostatecznej wersji pracy na etap szkolny olimpiady, zarówno pod względem treści (strategia argumentacyjna, jasność formułowania i uzasadniania własnego stanowiska, kompetentne korzystanie z literatury przedmiotu), jak również pod względem formalnej prezentacji pracy („choreografia akapitów”, przypisy, bibliografia).

 • Omówienie zagadnień z czterech bloków tematycznych

  Pierwszym wyzwaniem, które stawia Olimpiada Filozoficzna na etapie rejonowym jest test sprawdzający znajomość historii filozofii. Naszym celem jest omówienie wszystkich wymaganych zagadnień ze szczególnym naciskiem na wykształcenie świadomości problematyki poruszanej przez filozofię. Co więcej, przygotowaliśmy szczegółowe testy naszego autorstwa, które pozwolą sprawdzić i utrwalić wiedzę nabytą w trakcie zajęć. Testy ułożone w identycznej formule co prawdziwy test z etapu rejonowego, składają się z zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych.

 • Umiejętność pisania eseju filozoficznego

  Drugim wyzwaniem, które stawia Olimpiada Filozoficzna na etapie rejonowym jest napisanie eseju, którego tematem jest jeden z zaprezentowanych cytatów. Część lekcji poświęcona jest strategii pisania eseju filozoficznego pod presją czasu. Co ważne, wszystkie tematy teoretyczne, będą omawiane w taki sposób, aby uczestnik mógł zrobić z nich jak najlepszy użytek w trakcie pisania eseju, nie tylko na teście z wiedzy. Dodatkowo oferujemy sprawdzanie próbnych esejów wraz ze szczegółowym komentarzem.

 • Wypracowanie strategii na etap centralny

  Jeśli uczestnik zakwalifikuje się do etapu centralnego jest możliwość dalszych zajęć, które dostosujemy do osobistych potrzeb. Zasadniczo zajęcia pod trzeci etap składają się z próbnych egzaminów ustnych (obrony pracy, dyskusji o wybranych tekstach filozoficznych), które pomogą wykształcić strategię na finał Olimpiady Filozoficznej.

Program Olimpiady Filozoficznej