Olimpiada Filozoficzna

Czym jest Olimpiada Filozoficzna?

Od lat organizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Olimpiada Filozoficzna jest skierowana do uczniowie szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowanie filozofią.

Historia Olimpiady

Olimpiada Filozoficzna po raz pierwszy została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne w roku szkolnym 1990/1991. Przez kolejne lata Olimpiada Filozoficzna była budowana na wartościach przyświecających Kazimierzowi Twardowskiemu, założycielowi Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Olimpiada Filozoficzna sięga do idei i wartości, które przyświecały założycielom jej organizatora, czyli Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Kiedy ponad 100-lat temu Kazimierz Twardowski powoływał do życia Polskie Towarzystwo Filozoficzne, w swoim wystąpieniu nakreślił jego program, zgodnie z którym miało ono być przede wszystkim wolne od dogmatyzmu. Jak uznał: „Jedynym dogmatem Towarzystwa będzie przekonanie, że dogmatyzm jest największym wrogiem pracy naukowej”. To przekonanie oraz wspierające go wartości, takie jak otwartość na inne poglądy, gotowość do podejmowania dialogu z przedstawicielami odmiennych stanowisk, rzetelność badawcza i uczciwość stanowią podstawę ideową Olimpiady Filozoficznej.

Źrodło: Preambuła Regulaminu Olimpiady Filozoficznej

W roku szkolnym 2019/2020 Olimpiada Filozoficzna będzie miała swoją XXXII edycję. Jest to niepowatrzalna okazja do odkrycia tak niepopularnej, ale szalenie interesującej dziedziny jaką jest filozofia.

Przeczytaj także: Dlaczego warto uczyć się filozofii?

Jak wyglądają zawody?

Olimpiada Filozoficzna nie zakłada znajomości filozofii przed przystąpieniem do pierwszego etapu. Zawody rozplanowane są w taki sposób, aby zaangażowani uczniowie mogli opanować całość wymaganego materiału od podstaw.

Olimpiada Filozoficzna składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i centralnego. Szczegółowy terminarz XXXII Olimpiady Filozoficznej pojawi się na stronie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z początkiem roku szkolnego 2019/2020.

Etap szkolny

Etap szkolny polega na samodzielnym napisaniu pracy pisemnej na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatorów Olimpiady Filozoficznej. Zgodnie z terminarzem Olimpiady uczeń ma 3 miesiące na napisanie pracy. Ostateczny termin składania prac przypada na koniec listopada.

Maksymalnie można uzyskać 30 punktów; aby dostać się do kolejnego etapu, należy uzyskać co najmniej 20 punktów.

Dowiedz się więcej:

  1. Olimpiada Filozoficzna: Jak wygląda etap szkolny?
  2. Tematy prac pisemnych XXXII Olimpiada Filozoficzna (2019/2020)

Etap rejonowy

Etap rejonowy składa się z dwóch części. Można maksymalnie zdobyć 100 punktów: po 50 punktów za każdą część. Do etapu centralnego Komitety Okręgowe rekomendują uczestników, którzy uzyskali przynajmniej 60 puntków. Następnie Komitet Centralny dokonuje ponownego sprawdzenia prac i ustala listę najlepszych uczniów zakwalifikowanych do trzeciego etapu.

Część pierwsza

Pierwszym zadaniem jest napisanie eseju na podstawie jednego z trzech wybranych cytatów. Cytaty dobrane są w taki sposób, aby różnić się tematyką i są na tyle ogólne, aby umożliwić uczestnikom własne ujęcie zagadnienia. Na tę część przeznaczono 150 min.

Część druga

Po napisaniu eseju i krótkiej przerwie następuje test z historii filozofii, który pokrywa zagadnienia wyszczególnione w Programie Olimpiady Filozoficznej. Test składa się z zadań zamkniętych i otwartych, które poza wiedzą wymagają od uczestników m.in. umiejętności porównywania oraz odnajdywania związków między koncepcjami filozoficznymi.

Etap centralny

Najlepsi z najlepszych zawalczą w kwietniu w Pałacu Staszica w Warszawie o tytuł laureata. Jednak już samo zakwalifikowanie się do etapu centralnego oraz wzięcie w nim udziału jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu finalisty. Tytuł laureata uzyskuje zazwyczać ok. 10-20% najlepszych uczestników. Z każdą edycją Olimpiady, uczestnicy reprezentują coraz wyższy poziom, wyniki uzyskane przez zwyciezców wynoszą 100% oceny z etapu centralnego.

Nieuniknionym aspektem zawodów centralnych jest nagromadzenie pasjonatów filozofii w Pałacu Staszica, w centrum Warszawy. Tym samym Olimpiada Filozoficzna staje się nie tyle konkursem, skupionym wokół rywalizacji, ale przede wszystkim świetną okazją do poznania ciekawych ludzi.

Podobnie jak etap rejonowy, etap centralny składa się z dwóch części. Jednak obie części odbywają się jedna po drugiej przed komisją egzaminującą. Komisja składa się z zawodowych filozofów, osób ze środowiska akademickiego, w tym znanych polskich profesorów.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Pierwsza część etapu ustnego polega na obronie pracy pisemnej z etapu szkolnego. Uczestnik ma za zadanie przedstawić tezę swojej pracy, linię argumentacyjną oraz odpowiedzieć na pytania zadane przez członków komisji. Dlatego tak ważne jest skrupulatne przygotowanie spójnej pracy już na etapie szkolnym. Niedociągnięcia, nawet jeśli nie zostaną poruszone przez komisję, mogą spowodować wiele zbędnego stresu w czasie przygotowań do etapu centralnego.

Za tę część można uzyskać 60 punktów.

CZĘŚĆ Druga

Następnie losuje się tekst filozoficzny, który zostanie zanalizowany przez uczestnika. Teksty i wymagana wiedza filozoficzna pokrywa się z etapem rejonowym. Jednak dodatkowym zadaniem stojącym przed uczestnikami jest dogłębne zanalizowanie tesktu w formie ustnej oraz odpowiedź na pytania członków komisji. Oczytanie, elokwencja i obszerna wiedza pomagają na tym etapie zdobyć dużą liczbę punktów.

Maksymalna ocena za część drugą wynosi 40 punktów.

Jak przygotujesz się z nami do Olimpiady Filozoficznej?

Dobrze pamiętamy, że stawienie pierwszych króków w Olimpiadzie Filozoficznej nie jest łatwe. Dlatego w ramach naszej oferty chcemy wykorzystać zdobyte przez nas doświadczenie, aby ułatwić Ci drogę do sukcesu.

Z nami możesz mierzyć wysoko! Nasz program przygotowawczy obejmuje wszystkie umiejętności i zagadnienia wymagane na każdym z etapów Olimpiady.