Nasza misja

Dlaczego jeszcze warto wystartować w Olimpiadzie Filozoficznej?

Ponieważ uzyskanie tytułu laureata lub finalisty:

  • zapewnia Ci 100% z matury bez stresu w maju
  • daje Ci wejścia na wiele kierunków na polskich uczelniach, niezależnie od wyników matur
  • jest potwierdzeniem Twojego poziomu akademickiego i świetnie wyglada w Personal Statement, jeśli chcesz aplikować na studia za granicą
  • daje Ci możliwość uczestniczenia w eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej

Chcemy zarażać pasją do przedmiotu, który uwielbiamy. Dążymy do tego, żeby nasi uczniowie stali się świadomymi uczestnikami filozoficznych sporów, a nie tylko uczyli się na pamięć historii myśli. Stawiamy na naukę uniwersalnych umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, przydatnych przy konstruowaniu własnych argumentów i ocenianiu cudzych.

Celem filozofii jest logiczne rozjaśnienie myśli. Filozofia nie jest dyscypliną naukową, lecz działalnością. Dzieło filozoficzne składa się zasadniczo z objaśnień. Rezultatem filozofii nie są „twierdzenia filozoficzne”, lecz wyjaśnienie twierdzeń. Filozofia powinna myśli, skądinąd jakby nieprzejrzyste i rozmyte, uczynić jasnymi i wyznaczyć im ostre granice.

—Ludwig Wittgenstein
Traktat logiczno-filozoficzny 4. 112

Filozofia jest wysiłkiem stałego kwestionowania wszystkich oczywistości, a więc stałego dezawuowania objawień istniejących; jednakże pokusa posiadania objawienia własnego niezmordowanie zastawia sidła na krytyków: każda filozofia, która ma aspiracje „systemu”, kwestionuje cudze objawienie po to, by natychmiast ustanawiać własne.

—Leszek Kołakowski
Kapłan i błazen (1959)