Harmonogram

Opracowaliśmy kompleksowy program nauczania, który pokrywa wszystkie zagadnienia wymagane przez Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej. Dodatkowo omawiane tematy pokrywają się z tymi, które trzeba przerobić do matury rozszerzonej z filozofii. Nasz harmonogram zajęć przewiduje systematyczną naukę w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo przez 22 tygodnie. Isnieje również możliwość dostosowania planu do indywidualnych potrzeb zainteresowanych.

Harmonogram zajęć

Tydzień 1

 • Wprowadzenie do pisania pracy na etap szkolny oraz omówienie tematów
 • Początki filozofii (Presokratycy i Sokrates)

Tydzień 2

 • Filozofia Platona oraz neoplatonizm
 • Filozofia Arystotelesa i arystotelizm

Tydzień 3

 • Starożytne koncepcje etyczne
 • Filozofia Augustyna

Tydzień 4

 • Filozofia Tomasza z Akwinu
 • Bóg i filozofia – napięcia między wiarą a rozumem

Tydzień 5

 • Sprawdzenie i omówienie pierwszej wersji pracy na etap szkolny
 • Przełom średniowieczna i nowożytności

Tydzień 6

 • Filozofia nowożytna – racjonalizm
 • Filozofia nowożytne – empiryzm

Tydzień 7

 • Francuskie Oświecenie
 • Nowożytne koncepcje państwa

Tydzień 8

 • Sprawdzenie i komentarz do ostatecznej wersji eseju
 • Szczegółowy test z dotychczas przerobionego materiału

Tydzień 9

 • Kant – epistemologia i metafizyka
 • Kant – etyka

Tydzień 10

 • Filozofia dziejów i mesjanizm polski
 • Jak pisać esej? – etap drugi

Tydzień 11

 • Filozoficzne koncepcje społeczeństwa (Burke, Marks, Mill)
 • Przełom antypozytywistyczny i filozofia życia (Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Bergson)

Tydzień 12

 • Fenomenologia
 • Psychoanaliza

Tydzień 13

 • Próbny esej
 • Test z kolejnej partii materiału

Tydzień 14

 • Pragmatyzm i neopragmatyzm
 • Filozofia analityczna i Szkoła Warszawsko-Lwowska

Tydzień 15

 • Egzystencjalizm
 • Współczesna myśl polityczna

Tydzień 16

 • Filozofia chrześcijańska
 • Hermeneutyka i filozofia dialogu

Tydzień 17

 • Próbny esej
 • Test z kolejnej partii materiału

Tydzień 18

 • Współczesna myśl społeczna
 • Współczesne koncepcje etyczne

Tydzień 19

 • Ogólny zarys współczesnej epistemologii
 • Definicje, podziały i typologie

Tydzień 20

 • Błędy w rozumowaniu i rachunek zdań
 • Semiotyka

Tydzień 21

 • Filozofia nauki
 • Czego uczą nas paradoksy i antynomie? – Filozofia logiki

Tydzień 22

 • Próbny esej
 • Test
Pobierz harmonogram poniżej:

Pobierz harmonogram zajęć